Ønsker din forening å delta ?

Dersom din forening, organisasjon eller lag ønsker å delta i våre bingohaller, å motta deler av spillemidlene som vi deler ut fra overskuddet . Må ansvarlig leder for foreningen sende oss en søknad ! 

Følgene kriterier er forutsetninger for at foreningen kan søke. :

  • Foreningen kan ikke ha bingotillatelse i andre haller

    • Usikker ? Søk med foreningens org.nr. hos Lotteritilsynet

      • Kommer foreningen opp med en B i første kolonne har den allerede en aktiv bingotilatelse og kan ikke delta på flere.

  • Godkjent av Lotteritilsynet for Bingo !​​​

  • Signert avtaleverk med Bingo 1
    • Dette tilsendes etter innsendt skjema  under​.